yusuf demirci
0 Takipçi | 0 Takip
29 01 2011

Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu

TUZLAR, GENLER, ÇÖZELTİLER KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI

 

1-Tuzlar ile bazların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nötrleşme reaksiyonu ile gerçekleşmeleri

B)Kırmızı turnusol kağıdını mavi renge dönüştürür.

C)Sulu çözeltilerde hidroksit iyonu (OH) bulunur,

D)Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmeleri

 

2-Aşağıdakilerden hangisi DNA da meydana gelen değişiklikle nesillere aktarılır.

A)Mutasyon                  B)Modifikasyon                   C)Adaptasyon           D)Seleksiyon

 

3.Aşağıdaki maddelerden hangisi kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürmez?

 

        A-) NH3                 B-) NaOH              C-) Ca(OH)2        D-) H2SO4

 4.Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliğidir?

 

A) Acı tatta olma         

B) Ele kayganlık hissi vermesi   

C) Elektrik akımını iletme                           

D))Turnusol kağıdının rengini değiştirmeme

 

5. Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımını iletmez?

 

A) Asit çözeltisi          B) Şeker çözeltisi          C) Tuz çözeltisi          D) Baz çözeltisi

 

6.Kimyasal tepkimeye giren bir elementin aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişir?               

A) Proton sayısı           B) Nötron sayısı     C)elektron sayısı  D) Kütle numarası

 

 

 

7.Aşağıdakilerden hangisinin  çözeltisi ele kayganlık verir?                      

        A) KOH                                  B) NaCl C) HNO                               D) NH

 

8.

I.      K maddesi ele kayganlık veriyor    

II.     L maddesi çinkoya (Zn) etki ederek Hidrojen gazı açığa çıkarıyor

III. K ve L maddesi birleşerek M maddesini oluşturuyor                  

Buna göre K,L,M Aşağıdakilerden hangisidir? 

A)    baz                         asit                         tuz

B)    tuz                          baz                         asit

        C)           asit                         baz                         tuz

        D)           baz                         tuz                          asit

 

9.    Aşağıda bazı vitaminler ve eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar verilmiştir. Hangisi yanlıştır?

 

        A) A vitamini - Gece körlüğü             B) B vitamini - Beri beri        

     C) C vitamini – iskorpit                    D) E vitamini – pelegra

 

10. Aşağıda DNA ve RNA’nın bazı özellikleri verilmiştir.  Bunlardan hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

 

DNA

RNA

A)

Kendini eşleyebilir

Kendini eşleyemez

B)

Tek sarmaldır

Çift sarmalıdır

C)

Çekirdekte bulunur

Hem çekirdekte hem de sitoplazmada bulunur

D)

Deoksiriboz şekeri vardır

Yapısında riboz şekeri bulunur.

       

 

 

CEVAPLAR:

1)D 2)A 3)D 4)C 5)B 6)C 7)A 8)A 9)D 10)B

36283
0
0
Yorum Yaz