yusuf demirci
0 Takipçi | 0 Takip
09 10 2008

DOĞAL AFETLER VE TÜRKİYE İÇİN RİSKLERİ

DEPREM

Depremler ve özellikleri

Depremden korunma yolları

 

SEL

Sel ve su baskınları

 

DOĞAL AFETLER ETKİNLİK

Doğal afetler etkinlik çalışmaları (Doğal afetler genel,depremler,yangınlar,çığ )

 

TÜRKİYE'DE BÖLGE SINIFLANDIRILMASI

Türkiyede bölge sınıflandırması etkinlik çalışması 134-135-136- sayfa etkinlikleri

 

 

KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ 

Kültür etkinlik çalışmaları 141-147 arası etkinlikler 

Kültür Orta Asya'dan göç sayfa 144 etkinlik 

İpek Yolu etkinlik çalışması sayfa 145

 

KÜRESEL TİCARET ELEMANLARI 

Küresel ticaret etkinlik çalışmaları  sayfa 148-152

  

DÜNYANIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSİ TURİZM  

Dünyanın hızla gelişen endüstrisi turizm ölçme değerlendirme soruları 164-165

  

KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER 

Japonya ve İngiltere etkinlik çalışması sayfa 168-178 

Japonyanın izole olma sorusu sayfa168 

Ölçme değerlendirme soruları 187-188

 

DOĞAL KAYNAKLARIN KEŞFİ KULLANIMI VE İNSAN FAALİYETLERİNE ETKİSİ 

Doğal kaynaklar ölçme değerlendirme soruları sayfa 231

  

ÇEVRE VE TOPLUM DOĞAL KAYNAKLARIN KÜRESEL ETKİLERİ 

Doğal kaynakların kullanımı küresel etkileri sayfa 258 ölçme değerlendirme soruları

 

Diğer konular

Türkiyede Ulaşım ve özellikleri.

 

Türkiyede Ticaret,İç ticaret Dış Ticaret

 

Türkiye'de Turizm ve özellikleri

913
0
0
Yorum Yaz